Privacyverklaring

Mensendieck praktijk Assendelft neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mensendieckpraktijkassendelft.nl.

Volledige privacy statement

Omdat wij de privacy van patiënten/cliënten van het hoogste belang vinden, hebben wij in ons volledige privacy statement uitgebreid omschreven welke maatregelen wij hebben genomen om de privacy van patiënten te waarborgen, welke gegevens Mensendieck praktijk Assendelft met welke doelstellingen verwerkt, van wie Mensendieck praktijk Assendelft gegevens ontvangt en aan wie Mensendieck praktijk Assendelft gegevens verstrekt, hoe lang gegevens van patiënten worden bewaard en hoe die gegevens worden beveiligd, wat de rechten van de betrokken patiënten zijn en hoe klachten ten aanzien van privacy gerelateerde zaken bij Mensendieck praktijk Assendelft kunnen worden ingediend.

Volledige privacy verklaring