Scoliose therapie / Schroth methode

Wat is scoliose;

Scoliose is een afwijking die ontstaat in de wervelkolom: door een aantal bekende en onbekende oorzaken verkromt de rug naar opzij en ontstaat een asymmetrische houding.  Hierdoor ontstaat een driedimensionale vervorming in (een gedeelte van) de rug.

De verkromming kan dan zowel een C- als een S-vorm hebben. Door de verdraaiing van de wervelkolom ontstaat een bolling van de borstkas (gibbus), die vaak op de rug ter hoogte van het schouderblad het meest zichtbaar is. De vorm van de taille ( of tailleplooien) is/zijn bijna altijd asymmetrisch, en ook in de onderrug is de verdraaiing vaak te zien, indien de bocht laag in de rug doorloopt.

De gevolgen van een scoliose kunnen zijn;

– Pijn in de rug / schouders en nek (vooral bij oudere patiënten) zowel in rust als tijdens bewegen (sporten) maar vaak ook tijdens langdurig zitten of staan.
– Moeilijker bewegen van de wervelkolom / vermoeidheid wat vooral geldt voor de scolioses die niet in balans zijn.
– Scheefstand van de rug wat zichtbaar kan zijn voor de omgeving door de houding of scheef zittende of scheef trekkende kleding.

Hoe ontdek je een scoliose;

– Door de zogenaamde buktest. Tijdens deze buktest wordt de gibbus (verdraaiing van de borstkas) zichtbaar.
– Soms valt een scheefstand van de schouders op, of een plooi in de taille die aan een kant dieper is als aan de andere kant.
– Asymmetrische houding. Het kind staat scheef; ook als het op 2 benen staat.
– Voortdurend scheef zittende kleding. Bh bandjes die altijd aan één kant afzakken; broekspijpen die altijd aan een kant ongelijk zijn; t-shirts of blouses die scheef trekken.
Deze dingen leiden ertoe dat het meestal een toevallige ontdekking is door de ouder(s), omdat er niet meer actief gescreend wordt zoals bijvoorbeeld vroeger door de schoolarts.

Wat te doen als je dit ontdekt;

– Een afspraak maken bij de huisarts of bij de Mensendieck praktijk Assendelft om de rug te laten controleren op scoliose.
– Indien het nodig is, laten maken van een röntgenfoto nà bezoek bij een orthopeed, om het aantal graden van de scoliose vast te stellen. En de de groeiverwachting door het Risserteken (mate van rijping van het lichaam) te laten bepalen door de orthopeed.
– Hij kan ook de bewegelijkheid van de rug vaststellen door speciale buigfoto’s om te zien of de bocht zich corrigeert (Bending foto’s)

Wat zijn de vooruitzichten;

– Wanneer een scoliose in een vroeg stadium ontdekt wordt tijdens de groei, is een effectieve behandeling goed mogelijk. Dit kan patiënt specifieke scoliose therapie (PSST) zijn, al dan niet gecombineerd met een brace in ernstige gevallen. Zoals de Schroth Best Practice Therapie die hier in de praktijk gegeven wordt.
– Een scoliose gaat niet vanzelf weg. Ook niet met afwachten tijdens de groei. Verergeringen kunnen tijdens de groei in zéér korte tijd optreden.

Behandeling;

– Bij een milde scoliose kan meestal volstaan worden met Patiënt Specifieke Scoliose Therapie (PSST) bijv. de Schroth Best Practice Therapie. (Bochten tot 25 graden).
– Bij een ernstige scoliose kan de orthopeed besluiten tot behandeling met een brace. (Bochten tot 50 graden).
– Bij zeer ernstige scolioses kan de orthopeed overwegen om te opereren. (Bochten boven de 50 graden).

Schroth Best Practice Therapie (SBPT);

SPBT is een Patiënt Specifieke Scoliose Therapie (PSST) waarbij 3 dimensionaal geoefend wordt en is vernoemd naar de grondlegster; Catharina Schroth. Het is een behandelmethode die in Duitsland al jaren met veel succes wordt toegepast bij jongeren én ouderen met scoliose. In Nederland is deze behandelmethode aan een opmars bezig.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van lichaamsbewustwording doormiddel van spiegels. Daarnaast wordt de ademhaling mobiliserend én corrigerend toegepast. Actieve aanspanning van de rompspieren helpt de correctie te handhaven.
De nadruk van de behandeling ligt op het eigen maken van de correcties in dagelijkse houdingen en bewegingen. Er moet thuis intensief geoefend worden om zo te leren de scoliose zelf actief te corrigeren. De ouders spelen daarbij een belangrijke rol in het motiveren / stimuleren van het kind om de scoliose consequent te corrigeren.

Vergoedingen;

– Indien de idiopathische scoliose door de specialist als progressief wordt beschouwd is de behandeling met Mensendieck therapie mogelijk uit de basisverzekering. Hierbij wordt het eigen risico bij kinderen niet belast.
– Mensendieck therapie wordt voor kinderen tot 18 jaar uit de hoofdverzekering vergoed tot een maximum van 18 behandelingen per kalenderjaar. Als u tevens een aanvullende verzekering heeft afgesloten komen daar, afhankelijk van het type aanvullende verzekering, nog een beperkt aantal behandelingen bij. Dit is voor elk aanvullend pakket weer anders.
– U kunt met én zonder verwijsbriefje een afspraak maken bij de Mensendiecktherapeut.