Wat is Mensendieck

Met Oefentherapie Mensendieck wordt u bewust gemaakt van uw lichaamshouding en uw manier van bewegen. De lichaamshouding is vaak een onbewust gebeuren, en bewegingen verlopen vaak routinematig. Dat wil niet zeggen dat deze houdingen en bewegingen de juiste zijn. In feite zijn ze vaak belastend, zonder dat men hier erg in heeft. Samen met de oefentherapeut komt u er achter welke belastende factoren een rol spelen in het ontstaan van uw klachten. U leert hoe de houding in de belastende situatie veranderd kan worden, waardoor u zo zelf de klachten of de pijn beïnvloed, zodat deze verminderen of geheel verdwijnen. Het streven is om u zelfstandig te laten werken aan het verminderen van uw klachten. In Oefentherapie Mensendieck wordt er onderscheidt gemaakt in 3 doelgroepen:

 • cliënten zonder pijnklachten (preventief)
 • patiënten met klachten van voorbijgaande aard
 • patiënten met blijvende gezondheidsproblemen (chronische pijnklachten)

Werkwijze

Tijdens de eerste behandeling:

 • een lichamelijk onderzoek  naar de aard van uw klacht(en) en er word geprobeerd om U alvast inzicht te geven in het ontstaan hiervan. 
 • U krijgt direct oefeningen mee, om thuis vast (doelgericht) met Uw probleem aan de slag te gaan. 
 • Een vervolg afspraak word doorgaans binnen een week gemaakt! 
 • Naderhand stelt de oefentherapeut Mensendieck voor elke patiënt een individueel behandelplan op. Hierbij wordt rekening gehouden met uw persoonlijke omstandigheden (werk, sport, hobby’s etc) en met de lichamelijke en geestelijke conditie. Hierdoor ontstaat een behandelplan op maat.

Wat neem ik mee tijdens het eerste bezoek

 • de verwijzing van de arts of specialist.
 • verzekeringsbewijs.
 • geldige legitimatie
 • een handdoek.

Zorg ervoor dat u voor uw bezoek aan de therapeut op de hoogte bent van het aantal behandelingen wat door de zorgverzekeraar vergoed wordt. Eventuele eerdere behandelingen (bij dezelfde of andere therapeut) in hetzelfde kalenderjaar worden hierop in mindering gebracht.