Praktijkregels                                                

Uw eerste bezoek:
– U wordt verzocht een geldig verzekeringsbewijs en legitimatiebewijs mee te nemen, een handdoek en indien aanwezig, de verwijzing van de (huis)arts of specialist.
Een lichamelijk onderzoek hoort tot de standaard procedure.

– Zorg ervoor dat u vóór uw bezoek aan de therapeut op de hoogte bent van het aantal behandelingen wat u door de zorgverzekeraar vergoed krijgt en wat u eventueel bij andere zorgverleners (bijv. fysiotherapeut) al aan behandelingen heeft gehad. Eventuele eerdere behandelingen (bij dezelfde of andere therapeut) in hetzelfde kalenderjaar worden hierop in mindering gebracht. U bent daar zelf verantwoordelijk voor en zo voorkomt u verrassingen mocht u onverhoopt geen vergoede behandelingen uit uw aanvullende pakket meer hebben. Niet verzekerde zorg wordt aan u in rekening gebracht .
Afspraak afzeggen:
Kunt u een keer uw afspraak niet nakomen, dan kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren (kosteloos) afzeggen. Als u niet op tijd afbelt kunnen de kosten niet in rekening gebracht worden bij uw zorgverzekeraar, maar worden dan aan u doorberekend.

Betalingsvoorwaarden:
De betalingsvoorwaarden en praktijkregels maken deel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u en de Mensendieck praktijk Assendelft.

Aan u gedeclareerde behandelingen worden na de behandeling met de PIN afgerekend 

Een factuur dient binnen 8 dagen voldaan te zijn.

Klachtenbehandeling:
Bij de Mensendieck praktijk Assendelft proberen we u zo goed en deskundig mogelijk te behandelen. Heeft u toch een klacht over de behandeling of de manier waarop uw therapeut met u omgaat, dan is het goed om dit kenbaar te maken. Niet alleen voor u zelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van onze zorg.

Wanneer u een klacht heeft, bespreekt u dit met uw therapeut, die zal proberen tot een passende oplossing met u te komen. Als dat om diverse redenen niet lukt, wordt u de mogelijkheid geboden via het KLP (KlachtenLoket Paramedici) dit aan te kaarten bij de geschillen commissie, dan wel een klacht in te dienen. Mensendieck praktijk Assendelft is aangesloten bij het KLP