Verzekeringen

Ook voor 2021 is de Oefentherapeutische zorg bij de Mensendieck praktijk Assendelft weer goed geregeld. De contracten met de zorgverzekeraars zijn gelezen, ondertekend en opgestuurd.
Dat betekent dat uw behandelingen bij ons in 2021 weer gewoon door uw zorgverzekeraar vergoed worden. Het kan echter zijn dat uw polisvoorwaarden t.ov. 2020 gewijzigd zijn omdat u een andere verzekeraar gekozen heeft of omdat de verzekeraar de voorwaarden gewijzigd heeft.

Zorg ervoor dat u voor uw bezoek aan de therapeut op de hoogte bent van het aantal behandelingen wat u door de zorgverzekeraar vergoed krijgt en wat u eventueel bij andere zorgverleners (bijv. fysiotherapeut) al aan behandelingen heeft gehad. Eventuele eerdere behandelingen (bij dezelfde of andere therapeut) in hetzelfde kalenderjaar worden hierop in mindering gebracht.

Oefentherapie Mensendieck wordt geheel of gedeeltelijk vergoed uit de aanvullende verzekering door alle verzekeraars.
Wilt U weten hoeveel behandelingen oefentherapie Mensendieck Uw zorgverzekeraar in 2021 vergoed, klik dan op deze link

Voor aandoeningen die in aanmerking komen voor chronische behandeling geldt, dat vanaf de 21 behandeling de vergoeding uit de basisverzekering komt, De eerste 20 behandelingen komen ten laste van uw aanvullende verzekering of zijn voor uw eigen rekening.

M.i.v. 1 januari 2018  valt ook de behandeling Oefentherapie bij heup en knie artrose voor maximaal 18 behandelingen onder de basisverzekering. Voorwaarde hiervoor is, onder andere, dat u een verwijzing heeft van huisarts of specialist waarop dit vermeld staat.
De Mensendieckpraktijk Assendelft is aangesloten bij het artrosenetwerk waardoor u ook voor deze behandelingen de juiste zorg krijgt gebaseerd op de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en inzichten.

Veel zorgverzekeraars geven op hun site wel aan welke fysiotherapeuten bij hen zijn aangesloten, dit geldt echter niet altijd voor de oefentherapeuten. Zij staan niet op alle sites vermeld.